Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 25η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα: 

1) Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.
2) Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.
3) Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
4) Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 07/2017 μελέτης με τίτλο «Τοπικές παρεμβάσεις στο Δίκτυο Ομβρίων Δ.Ε. Γέρακα» και τρόπου διενεργείας αυτής.
5) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 237/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
6) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 354/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
7) Λήψη απόφασης για την έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας μηχανήματος εκσκαφέα φορτωτή», και τρόπου διενέργειας αυτής.
8) Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμής μονάδας στο Ο.Τ. 26 και επί της οδού Ελαιώνων του Δήμου Παλλήνης, λόγω ρυμοτομίας.

9) Λήψη απόφασης περί ορισμού νέου μέλους και εκλογή αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης».
10) Λήψη απόφασης περί ορισμού νέου αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου: «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης».
11) Λήψη απόφασης για την αποδοχή της παραχώρησης χρήσης από την Περιφέρεια Αττικής–Π.Ε. Ανατολικής Αττικής οχήματος (ανοιχτό φορτηγό - αλατιέρα) στο Δήμο Παλλήνης.
12) Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο όνομα Βασιλοπούλου Δώρα.
13) Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο όνομα ΑΛΕΞΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
14) Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο όνομα ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ.
15) Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο όνομα ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
16) Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής χρηματικού καταλόγου αποχέτευσης του ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.
17) Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής χρηματικού καταλόγου, που αφορά σε πρόστιμο Κ.Ο.Κ. στο όνομα ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ.
18) Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής παραβάσεων Κ.Ο.Κ., κατόπιν αιτήσεων.
19) Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016” με αριθ.μελ 29/2016.