Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 27η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, μετα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης χώρου για τη στέγαση Σ.Μ.Α. - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 για του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», μετά του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018.
4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» από 22-12-2017 έως 02-01-2018 στο Πάρκο Ελευθερίας της Δ.Ε. Παλλήνης, Δήμου Παλλήνης, και έγκριση της δαπάνης.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» από 22-12-2017 έως 02-01-2018 στην Πλατεία Μακεδονίας της Δ.Ε. Γέρακα, Δήμου Παλλήνης, και έγκριση της δαπάνης.7. Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων στην Δ.Ε. Ανθούσας, Δήμου Παλλήνης, και έγκριση δαπάνης.
8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση από υπαλλήλους των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμου Παλλήνης για το έτος 2018.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης κατανομής πιστώσεων έτους 2017 για την Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Παλλήνης.
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην εταιρεία ΒΑΛΕΡΗΣ Μ.–ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. Ο.Ε.
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΦΑΝΟΥΡΙΟ.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.
16. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Παλλήνης στο περιοδικό “Ο Δήμαρχος” της Ένωσης Δημάρχων Αττικής.