Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση 17η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Ιουλίου και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τα εξής θέματα:
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.
2. Λήψη απόφασης για αποδοχή των υπηρεσιών προσωρινά και μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-03-2018 στις θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου μας, του προσωπικού που παρείχε πραγματικά τις υπηρεσίες του στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας την 07-06-2017.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση Επικαιροποιημένου Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα για το Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001835.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματισμού Δράσεων για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Γονέων στο Δήμο Παλλήνης.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της δημοτικής οδού Χρήστου Κοντογιάννη, στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της δημοτικής οδού Μ. ΑΝΤΥΠΑ και Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (διαμπερές) «ΛΟΦΟΣ ΛΕΒΙΔΗ», στην ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
7. Λήψη απόφαση για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 21046/23-06-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών κλπ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2016».
8. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις σχολικές επιτροπές εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
9. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων, στο Δήμο Παλλήνης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
11. Λήψη απόφασης για έγκριση της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟ.
12. Λήψη απόφασης για έγκριση της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ.
13. Λήψη απόφασης για κατάργηση οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο ΔΕ Παλλήνης.
14. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής ή μη τεσσάρων ατόμων κυπαρρισοειδών και μιας συκιάς επί της οδού Αιδηψού αρ. 20 της Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.