Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Ανάπλαση τεσσάρων πλατειών στο Γέρακα

Έβρου, Ροδόπης, Αττικής και Ξάνθης σήμερα
Την ανάπλαση 4 πλατειών της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα προγραμματίζει ο Δήμος Παλλήνης.
Πρόκειται για τις πλατείες των οδών:
  1. Έβρου, Ροδόπης, Αττικής και Ξάνθης (Κέντρο Γέρακα) 
  2. Χαλεπά, Βηλαρά, Γαζή και Δροσίνη (Μπαλάνα)
  3. Ρώμα, Περάνθη, Ξενοπούλου και Δραγούμη (Μπαλάνα)
  4. Αριάδνης, Περσεφόνης, Λήδας και Δανάης (Γαργηττός ΙΙ) 
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση σκοπός του έργου είναι η ουσιαστική αναβάθμιση και ανάδειξη των παραπάνω κοινόχρηστων χώρων, έτσι ώστε αυτοί να αποτελούν πόλο έλξης για τους κατοίκους.

Οι κυριότερες εργασίες που θα απαιτηθούν για την ανάπλαση των χώρων αυτών είναι:

Έβρου, Ροδόπης, Αττικής και Ξάνθης - Κατασκευή Πάρκου
· Εκσκαφές - επιχώσεις
· Τοποθέτηση κρασπέδων
· Κατασκευή πεζοδρομίων
· Δημιουργία χώρου στάθμευσης
· Δημιουργία χώρου στάσης - ανάπαυσης και διαδρομών
· Δημιουργία χώρων πρασίνου με εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και ενίσχυση υφιστάμενης φύτευσης
· Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
· Εγκατάσταση κρήνης
· Κατασκευή καθιστικών (παγκάκια)

Χαλεπά, Βηλαρά, Γαζή και Δροσίνη - Κατασκευή Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου
· Εκσκαφές - επιχώσεις
· Τοποθέτηση κρασπέδων
· Κατασκευή πεζοδρομίων
· Δημιουργία χώρου στάσης - ανάπαυσης και διαδρομών
· Δημιουργία χώρων πρασίνου με εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και ενίσχυση υφιστάμενης φύτευσης
· Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
· Εγκατάσταση κρήνης
· Κατασκευή καθιστικών (παγκάκια)

Ρώμα, Περάνθη, Ξενοπούλου και Δραγούμη - Κατασκευή Κοινόχρηστου Χώρου
· Εκσκαφές - επιχώσεις
· Τοποθέτηση κρασπέδων
· Κατασκευή πεζοδρομίων
· Δημιουργία χώρου στάσης - ανάπαυσης και διαδρομών
· Δημιουργία χώρων πρασίνου με εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και ενίσχυση υφιστάμενης φύτευσης
· Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
· Εγκατάσταση κρήνης
· Κατασκευή καθιστικών (παγκάκια)

Αριάδνης, Περσεφόνης, Λήδας και Δανάης - Κατασκευή Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου
· Εκσκαφές - επιχώσεις
· Τοποθέτηση κρασπέδων
· Κατασκευή πεζοδρομίων
· Δημιουργία χώρου στάσης - ανάπαυσης και διαδρομών
· Δημιουργία χώρων πρασίνου με εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και ενίσχυση υφιστάμενης φύτευσης
· Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
· Εγκατάσταση κρήνης
· Κατασκευή καθιστικών (παγκάκια)

Από τις παραπάνω εργασίες στόχος είναι, διάφορα σημεία της πόλης, να αποκτήσουν χαρακτήρα περιπάτου και αναψυχής, τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο με την αξιοποίηση μη διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων και την ενίσχυση, εμπλουτισμό και ανάδειξη του αστικού πράσινου, ως αναντικατάστατο στοιχείο της καθημερινής ζωής στην πόλη

Βασική αρχή σχεδιασμού, στους εν λόγω χώρους, αποτελεί η αξιοποίηση των "μονοπατιών", που έχουν οι κάτοικοι δημιουργήσει, όταν κινούνται στους χώρους αυτούς. Ακολουθώντας την απλότητα αυτής της φυσικής κίνησης και διευρύνοντας τα ήδη χαραγμένα μονοπάτια.

Το έργο έχει ήδη προκηρυχθεί.