Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Έναρξη του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του ΥΠΕΚΑΑ στον Δήμο Παλλήνης

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 ξεκινάει η εφαρμογή του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και στον Δήμο Παλλήνης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ).

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και αποτελείται από τρεις πυλώνες:

α) την εισοδηματική ενίσχυση,

β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης (όπως παροχή επιδότησης ενοικίου, παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης, ένταξη στα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ), κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, παροχών ύδρευσης, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων, παροχή σχολικών γευμάτων, ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της φτώχειας)

γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη (όπως την κάλυψη προτεινόμενης από τον ΟΑΕΔ θέσης εργασίας, τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ,την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

1) Από τους ίδιους τους πολίτες, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: keaprogram.gr
2) Στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
3) Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων όπου διαμένουν.

Πληροφορίες:
* Αλευρά Σταρούλα, τηλ.:2132031653,
* Νικολέτα Ζωγράφου,τηλ.:2132031628