Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 13η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση Γ’ ανάρτησης της μελέτης “Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας2–Τμήματος περιοχής Νότιας Έδρας Δήμου Παλλήνης» μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας της Β’ ανάρτησης.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάρτησης Kτηματολογικών Πινάκων και Κτηματολογικών διαγραμμάτων της μελέτης “Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης Περιοχής Ασύρματος τμήματος Π.Ε.1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα μετά την απόφαση Γ1δ/Γ.Π.13832/2015 του Υπουργείου Υγείας και
στο ισχύον νομικό πλαίσιο».
5. Λήψη απόφασης για έγκριση Γ’ ανάρτησης Kκτηματολογικών Πινάκων και Κτηματολογικών διαγραμμάτων της μελέτης “Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 5–Κάτω Μπαλάνα Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης» μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας της Β’ Ανάρτησης.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του σχεδίου κανονισμού πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ κλπ.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της Λ. Ανθούσας στην περιοχή Αγίου Αθανασίου , στη ΔΕ Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ & ΣΚ3».
9. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
10. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.831 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 14/2014.
11. Λήψη απόφασης για ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: 1. «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΖΑΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», Αρ.μελ. 36/2011 & 2. «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 2010», Αρ. μελ. 07/2010.
12. Λήψη απόφασης για καθορισμό ανώτατου ετήσιου αριθμού παραστάσεων, εντός περιφραγμένου ιδιωτικού υπαίθριου χώρου στο ΟΤ 272 ΔΕ Ανθούσας.
13. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην εταιρεία PIRESERV ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
14. Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.
15. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής χρέωσης μετά προσαυξήσεων στο όνομα ΝΤΟΒΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ.
16. Λήψη απόφασης περί διατήρησης και υπαγωγής των επιτροπών παραλαβών, υπηρεσιών, προμηθειών και έργων που συγκροτήθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
17. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για αναθεώρηση των φορολογικών διατάξεων που αφορούν σε φορολογική αντιμετώπιση ακινήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε Σχέδιο Πόλης αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η Πράξη Εφαρμογής.
18. Λήψη απόφασης περί αλλαγής πηγής χρηματοδότησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή για υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας για την αυτοδιαχείριση της συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή για το πρόγραμμα: «URBAN HEALTH CENTERS 2.0».
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών-υπηρεσιών και καθορισμού του τρόπου Εκτέλεσης.
20. Λήψη απόφασης Υλοτομία 1 ξερού κυπαρρισοειδούς στο πεζοδρόμιο της οδού Αριστοτέλους, με αρ. 10, της Δ.Ε. Γέρακα,
21. Λήψη απόφασης κοπής 1 λεύκας στην οδό Παλλάδος Αθηνάς 26, της Δ.Ε. Παλλήνης, τουΔήμου Παλλήνης
22. Λήψη απόφασης Υλοτομία 1 ξερού πεύκου στην οδό Φαιστού με αρ. 1 γωνία με Αχαΐας, της Δ.Ε. Παλλήνης
23. Λήψη απόφασης κοπής 1 πεύκου στην οδό Ολύμπου 4, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.