Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 12η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) με τα εξής θέματα:
 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
 • Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Παλλήνης».
 • Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παλλήνης».
 • Λήψη απόφασης για την διαβίβαση προς έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Δ.Ε ΓΕΡΑΚΑ» αριθμ. Μελ. 1/2013.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. αριθμ.29/2016 μελέτης και τρόπου διενέργειας του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2016».
 • Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος επί της οδού Δήλου στην Δ.Ε. Γερακα».
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κεντρικών Αγωγών Ύδρευσης ΟΣΔΥ –ΜΑΡΙΖΑΣ Δ.Ε. Παλλήνης».
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης προς Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Παλλήνης».
 • Λήψη απόφασης για την 3η κατανομή πιστώσεων έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α βαθμιας και Β θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.
 • Λήψη απόφασης για «Κατάργηση Οικογενειακών Τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Γέρακα των κ. Κανελλόπουλου Σ.& Α. & Ν. & Α. και της Αγριτέλη Δήμητρας»
 • Λήψη απόφασης περί χορήγησης Οικογενειακού Τάφου στο όνομα ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ.
 • Λήψη απόφασης για «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων» (Πάσιος Ιωάννης, Πάσιος Ηλίας κ.λ.π.)
 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών-υπηρεσιών και καθορισμού του τρόπου Εκτέλεσης.