Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Πέμπτη 19/05/2016, και ώρα 16:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης ορισμού αναπληρωματικού μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Μέριμνας των Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Παλλήνης.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως και κρίνεται κατεπείγουσα διότι το θέμα αποσύρθηκε από το προηγούμενο συμβούλιο και μας επείγει η διαδικασία του ορισμού αναπληρωτή στην Δημοτική Επιτροπή Μέριμνας των Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Παλλήνης προκειμένου να συγκροτηθεί άμεσα.