Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα.

Ο διαγωνισμός του 7ου Δημοτικού Σχολείου ΔΕ Γέρακα θα γίνει στους χώρους του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα (Γαργηττού 83), στις 13 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα στις 12:00.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού