Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Δευτέρα 16/05/2016, και ώρα 17:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση πεπραχθέντων - Προτάσεις

2. Λήψη απόφασης & υπογραφής παλαιότερων αποφάσεων Τοπικού Συμβουλίου για τοποθέτηση πινακίδων - κατόπτρων

3. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στη Δημοτική Επιτροπή Μέριμνας των Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Παλλήνης

4. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνωνστο κατάστημα ‘’ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ’’ της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που βρίσκεται στην Πλατεία Ηρώων της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης