Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα.

Ο διαγωνισμός του 6ου Δημοτικού Σχολείου ΔΕ Γέρακα θα γίνει στους χώρους του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα (Κορομηλά 17Α), στις 10 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή στις 12:00.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού