Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Παρασκευή 22/04/2016, και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση πεπραχθέντων - Προτάσεις
2. Λήψη απόφασης για χορήγηση παγίας
2. Λήψη απόφασης για επέκταση του δημοτικού φωτισμού