Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Συνεδρίαση 5η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ), το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Συζήτηση για την αίτηση των κατοίκων της Ανθούσας για την ακύρωση της υπ αριθμ. 182/2015 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την εγκατάσταση του ΣΜΑ στο χώρο των αποθηκών χονδρεμπορίου της Ανθούσας.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
3. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 04/2016 μελέτης με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2016» και τρόπου διενέργειας εκτέλεσής του.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 09/2016 μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων για αποχέτευση ακαθάρτων δημοτικών κτιρίων ΔΕ Γέρακα».
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013, Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ.μελ.02/2013.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ.μελ.05/2014.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής αιτήματος για τη διενέργεια μελετών.
9. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης των υπ΄αρίθμ. 70/2008, 204/2008 και 11/2009 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την πολεοδομική μελέτη Π.Ε.14-ΛΟΥΤΡΟ.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης Παλλήνης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις πολεοδομικές ενότητες «ΚΕΝΤΡΟ» και «ΚΑΝΤΖΑ» στη ΔΕ Παλλήνης.
11. Λήψη απόφασης περί οριοθέτησης κοινόχρηστων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Ελευθερίας και επί του πεζοδρομίου έναντι της πλατείας Αγίου Τρύφωνος της ΔΕ Παλλήνης”.
12. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών κατασκευής και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.
13. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με αρ.μελ.03/2012.
14. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με αρ.μελ.10/2013.
15. Λήψη απόφασης περί παράλληλης άσκησης με την Ελληνική Αστυνομία της αρμοδιότητας ελέγχου κοινοχρήστων χώρων Δήμου Παλλήνης.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έγκρισης διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
17. Λήψη απόφασης περί παράταση της με αριθμό 39572/15-12-2015 (ΑΔΑ ΩΧ8ΙΩΞΚ-5ΡΙ) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της εταιρείας Λυχνία Α.Ε. Υιοί Θ. Βγόντζα, με τίτλο «Προμήθεια σταντς που θα φιλοξενούν ενημερωτικά φυλλάδια στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των δημοτών του Δήμου μας».
18. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των υπ΄ άριθμ. 344/2015, 340/2015, 341/2015, 342/2015, 343/2015 αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, περί επιστροφής αχρεωστήτως από τέλη δικτύου αποχέτευσης.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους Γιαννακόπουλο Δημήτριο κλπ από τέλη δικτύου αποχέτευσης.
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Λυμπερόπουλο Λεμπέρη.
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο Βιγλαντζή Πέτρο.
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο ΧΑΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής χρηματικού καταλόγου Εισφοράς σε χρήμα και Μετατροπής Εισφοράς γης σε χρήμα της κ. Διονυσοπούλου Ελένης του Χρήστου.
24. Λήψη απόφασης για κατάργησης οικογενειακών τάφων στο δημοτικό κοιμητήριο της ΔΕ Παλλήνης.
25. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή και απόσυρση κάδων απορριμμάτων και παλαιών οχημάτων Δήμου Παλλήνης.
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2015.
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2015.
28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ή μη κοπής δένδρου στην οδό Λυκούργου αριθ. 25 στην περιοχή ΚΑΝΤΖΑΣ της Δ.Ε Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ή μη κοπής δένδρου στην οδό Σπετσών αριθ. 16 και στην οδό Γραβιάς αριθ. 5 της Δ.Ε Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ή μη κοπής 3 δέντρων λέυλαντ στην οδό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου με αρ. 60, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης