Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Ολοκληρώθηκε ο φάκελος ένταξης στο Σχέδιο Πόλης της πολεοδομικής Ενότητας Άγιος Αθανάσιος-Λόφος Παλλήνης


Ολοκληρώθηκε η τυπική διαδικασία της ένταξης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «Άγιος Αθανάσιος -Λόφος Παλλήνης» στο Σχέδιο Πόλης.

Συμφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι χρήσεις γης (και) της εν λόγω πολεοδομικής ενότητας πρέπει να συμφωνούν με τις προϋφιστάμενες του 2014 -στη χρονιά αυτή προέκυψε ο Νόμος 4269- και όχι με τις χρήσεις γης που προκύπτουν από τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας βάσει της οποίας οι προϋφιστάμενες χρήσεις γης δεν μεταβάλλονται με το Νόμο 4269/2014.

Αναφέρει χαρακτηριστικά το ΣτΕ: «Δεν είναι επιτρεπτή η μεταβολή του νομοθετικού καθεστώτος που διέπει έναν οικισμό και η τροποποίηση των πολεοδομικών ρυθμίσεων, εφόσον οι νέες ρυθμίσεις επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβιώσεως και την υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού ή οικιστικού περιβάλλοντος».

Έτσι, με την ολοκλήρωση της τυπικής αυτής διαδικασίας, η Πολεοδομική Μελέτη «Άγιος Αθανάσιος - Λόφος Παλλήνης» θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και στην συνέχεια θα προωθηθεί για Πράξη Εφαρμογής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πολεοδομική ενότητα «Άγιος Αθανάσιος-Λόφος Παλλήνης»αφορά έκταση επιφανείας 640 στρεμμάτων και είναι η μεγαλύτερη από τις πολεοδομικές ενότητες βορείως της λεωφόρου Μαραθώνος.

Παρά το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του Σχεδίου Πόλης στην συγκεκριμένη περιοχή συνιστά μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για όλη την πόλη και ιδιαίτερα για το κέντρο της, προκύπτει σε χρονική συγκυρία έντονης οικονομικής κρίσης και είναι αμφίβολο αν οι πολίτες-κάτοικοι των οικισμών Άγιος Αθανάσιος και Λόφος Παλλήνης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα οικονομικά βάρη που συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, η Πράξη Εφαρμογής.