Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Παρασκευή 29/01/2016, και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση πεπραγμένων - Προτάσεις.