Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Δήμος Παλλήνης: «Εμβολιάζουμε: Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι Απροστάτευτα»

Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Παλλήνης συνεχίζει την συνεργασία του με την κοινωφελή μη κερδοσκοπική οργάνωση «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ» για τον εμβολιασμό ανασφάλιστων παιδιών, Ελλήνων και αλλοδαπών.

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια (ανασφάλιστοι) μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα εξής τηλέφωνα : 2132031604 & 210-6668888.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

α) Αίτηση
β) Βιβλιάριο υγείας παιδιού (των εμβολίων)
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης .
δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης και των δύο γονέων.
ε) Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης λογαριασμό ΔΕΗ ΟΤΕ ή πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας .

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμβόλια του εθνικού υποχρεωτικού εμβολιασμού, με εξαίρεση τα εμβόλια BCG (φυματίωσης) και το εμβόλιο για τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων - HPV.