Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση ιδιοκτητών "κάτω Μπαλάνας - Παλλήνης" για το σχέδιο πόλης

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 379/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβοθλίου του Δήμου Παλλήνης, θα πραγματοποιηθεί 1η ανάρτηση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων της μελέτης "Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 5 - ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ Δ.Ε Παλλήνης Δήμου Παλλήνης" στο Τοπικό Δημοτικό κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 25- ΠΑΛΛΗΝΗ τηλ. 2132031609) για 15 ημέρες αρχής γενομένης από την επόμενη της δημοσίευσης. (ήτοι από ΠΕΜΠΤΗ 14- 01-2016 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-01-2016 και ώρες 9 π.μ. – 13 μ.μ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να λάβουν γνώση, υποβάλλουν Δηλώσεις Ιδιοκτησίας και τυχόν ενστάσεις.

Δικαιολογητικά Δήλωσης Ιδιοκτησίας 
1) Έντυπο Δήλωσης ιδιοκτησίας  του Ν. 1337/83 συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη 
2) Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη 28/05/2014 και τυχόν Διαγράμματα που τα συνοδεύουν. 
3) Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών ,διεκδικήσεων, κατασχέσεων Από το Υποθυκοφυλάκειο για κάθε συνιδιοκτήτη 
4) Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών από 28-05-2014 από το Υποθυκοφυλάκειο