Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 30-31/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Δύο θα είναι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, που θα γίνουν την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου ξεκινώντας από τις 19:00. 

Τα θέματα των συνεδριάσεων είναι τα εξής:

Α' Συνεδρίαση 

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2015.

2. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2015.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕ 5 –ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 
 
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕ 2 – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για τοποθέτηση πινακίδων για τη ρύθμιση κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Λεωνίδα & Ησιόδου στη ΔΕ Γέρακα.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για τοποθέτηση πινακίδων για τη ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό Ιθάκης ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης ή μη θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 10/2013.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 09/2012.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: «Αποχέτευση ομβρίων Δήμου Παλλήνης», και «Νέος Βρεφονηπιακών Σταθμός στο ΟΤ 136 Α».

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

12. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής διπλής χρέωσης για τα τέλη συντήρησης καθαριότητας οικογενειακού τάφου.

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού κυπαρισσιού σε πεζοδρόμιο στην οδό Αιόλου ΔΕ Παλλήνης.

15. Λήψη απόφασης περί εξέτασης αιτήματος κοπής πεύκου επί της οδού Κερασιάς 18 ΔΕ Γέρακα.

16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Τμήματος Περιβάλλοντικής και Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2016.

17. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής Προμηθειών υλικών Ύδρευσης, για το έτος 2016.

18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Τμήματος συνεργείων και συντήρησης υποδομών, για το έτος 2016.

19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς παραλαβής προμηθειών του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016.

20. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών Τεχνικού Αντικειμένου για το έτος 2016, για τη Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς παραλαβής προμηθειών και Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κ.λ.π. του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80, του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016.

22.Λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80, του Τμήματος Συνεργείων και Συντήρησης Υποδομών για το έτος 2016.

23. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80, του Τμήματος Περιβαλλοντικής και Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2016.

24.Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80 για το έτος 2016. 25. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής καυσίμων για το έτος 2016

Β' Συνεδρίαση

1. Λήψη απόφασης για ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Ο.Π.Δ. έτους 2016 Δήμου Παλλήνης, μετά των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ.