Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Οι νέες διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των υπηρεσιών Δ.Ε.Γέρακα, Δήμου Παλλήνης

Λόγω των εργασιών αποκατάστασης που εκτελούνται στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας), μετά την φωτιά της 19ης Δεκεμβρίου 2015, οι υπηρεσίες που έδρευαν στο δημοτικό κατάστημα, λειτουργούν πλέον:

έναντι του Δημαρχείου Παλλήνης και επί της οδού Ιθάκης 23, Γέρακας, οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Γραφείο Γραμματείας Δημάρχου, τηλ.: 2106604664
 • Πρωτόκολλο (ισόγειο), 
 • Γραφείο Προσωπικού(ισόγειο), τηλ.: 2106604652
 • Δημοτολόγιο (υπόγειο), τηλ.: 2106604617
 • Ληξιαρχείο(υπόγειο), τηλ.: 2106604617
 • Τεχνική υπηρεσία(υπόγειο), τηλ.: 2106604658
 • Ν.Π.Δ.Δ.(υπόγειο), τηλ.: 2106604682
στο δημοτικό κατάστημα Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας, Παλλήνη (πρώην Δημαρχείο Παλλήνης), μεταφέρθηκαν:
 • Τμήμα αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τηλ.: 2132031661
 • ΤΑΠ, τηλ.: 2132031608
 • Εσοδα, Ταμείο, τηλ.: 2132031612
Tα νέα τηλέφωνα της υπηρεσίας Υδρευσης
 • Ύδρευση - Αποχέτευση: 2132031666
 • Ύδρευση Βλάβες: 2106604624 - 2132031666 - 2132031609 (08:00 - 15:00 εργάσιμες ημέρες)