Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση συμμετοχής τοπικών καλλιτεχνών σε κύκλο εκδηλώσεων του Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε τοπικούς καλλιτέχνες, προκειμένου να συμμετάσχουν, παρουσιάζοντας το έργο τους, σε κύκλο εκδηλώσεων που θα γίνουν τον Φεβρουάριο του 2016 και θα στοχεύουν στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτιστικού προϊόντος των πολιτών του Δήμου μας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2015.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα στοιχεία τους, περιγραφή του καλλιτεχνικού τους πεδίου, ένα σύντομο βιογραφικό, καθώς και συνοπτική περιγραφή του έργου που προτίθενται να παρουσιάσουν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παλλήνης: press@pallini.gr