Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Δευτέρα 30/11/2015, και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση μπαρών στο ρέμα Χαλκίδος.

2. Ενημέρωση πεπραγμένων, ανάθεση αρμοδιοτήτων - τομέων στους τοπικούς συμβούλους - δημιουργία εθελοντικής ομάδας.