Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων Παλλήνης

Παπαγεωργίου Κων/νος
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης Γονέων Δημοσίων Σχολείων Παλλήνης, μετά τις πρόσφατες εκλογές που έγιναν μεταξύ των εκπροσώπων των Σχολείων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος,  Πρόεδρος (ήταν Πρόεδρος και στο προηγούμενο Δ.Σ της Ένωσης)
Κακλιδάκης Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος
Αμοργιανού Μαρία, Γενικός Γραμματέας
Ρομπάκης Οδυσσέας, Ταμίας
Κακαμπούκη Βίκυ, Κοφινιώτη Αλαξάνδρα, Ριτζάκης Μανούσος, Μέλη

Εκ μέρους της Ένωσης ο κ. Μαλισιόβας Αθανάσιος θα συμμετέχει στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και ο κ. Κακλιδάκης Εμμανουήλ στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.