Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Απορριπτική η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την ΠΟΑΠΔ του "κτήματος Καμπά"

Την απόρριψη στο σύνολό της, της πρότασης πολεοδόμησης ως Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του Κτήματος «Καμπά», αποφάσισε (γνωμοδοτικά) το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης στη συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε αυτούσια την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την οποία μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη παρακάτω, και η οποία εισηγείται: "Την απόρριψη στο σύνολό της της Π.Μ. διότι δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια της Νομοθετικής Εξουσιοδότησης και τους κανόνες της Πολεοδομικής επιστήμης".

Η απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη, αφού ο μοναδικός διαφωνών κ. Γαβράς (ΚΚΕ) δεν ήταν υπέρ της μελέτης, αλλά με πρότασή του ζήτησε ο Δήμος να είναι περισσότερο αγωνιστικός στις διεκδικήσεις του.

Δείτε ολόκληρη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης

Eισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης για ΠΟΑΠΔ "Κτήμα Καμπά" by DimitrisKarras