Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Σύσταση Τοπικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Βίας στα σχολεία του Δήμου Παλλήνης

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον από συλλόγους, καθηγητές και γονείς, αλλά και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, έγινε το πρώτο βήμα για τη σύσταση του πυρήνα του «Τοπικού δικτύου αντιμετώπισης της βίας στα σχολεία», στο Δήμο Παλλήνης.

Στη συνάντηση, που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015, κατατέθηκαν από όλους τους παρευρισκόμενους προτάσεις δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και τον εκφοβισμό ως κοινωνικό φαινόμενο που δυνητικά λαμβάνει διάφορες μορφές, όπως, σωματικός, λεκτικός, εκφοβισμός για εκβιασμό, έμμεσος ή κοινωνικός (απομόνωση ή αγνόηση του ατόμου, κακόβουλες φήμες, ψεύδη κ.α.), σεξουαλικός (υβριστικά σχόλια, σκίτσα, γκράφιτι, χειρονομίες έως και σοβαρές επιθέσεις) και ηλεκτρονικός(ύβρις μέσω email, social media, ΜΜΣ και SMS κ.λ.π.).

Ο Δήμος Παλλήνης ευαισθητοποιημένος στο διαχρονικό πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού (bullying), παρενόχλησης και βίας έχει υλοποιήσει και υλοποιεί δράσεις αντιμετώπισης των φαινομένων, μέσω του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) και σε άμεση συνεργασία με τη σχολική κοινότητα– τόσο σε ατομική, όσο και σε ομαδική συμβουλευτική(ομάδες εφήβων, συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών) .

Επίσης, σχετικές δράσεις υλοποιούνται και μέσω των Σχολών Γονέων και της συμβουλευτικής ενημέρωσης των συμμετεχόντων, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της βίας μέσα και έξω από το σπίτι.

Στόχος είναι η δημιουργία «Τοπικού δικτύου αντιμετώπισης της βίας στα σχολεία», στο Δήμο Παλλήνης, αφενός για την ανάπτυξη νέων συνεκτικών δράσεων στον τομέα της βίας στα σχολεία, με:
  • Την ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου για την κατανόηση του φαινομένου της βίας
  • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της βίας
  • Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ τοπικών φορέων, δηλαδή συλλόγων γονέων, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, εκπαιδευτικών 
και αφετέρου την ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο κατά της βίας στα Σχολεία, στο οποίο συμμετέχουν φορείς, όπως η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας του παιδιού, Συνήγορος του Πολίτη και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Η μέχρι τώρα εμπειρία, ανέδειξε την ανάγκη για συντονισμό, για αλληλεπίδραση των δράσεων, προκειμένου να υπάρξουν οφέλη στην ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ της βίας στα σχολεία