Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα συμμετέχει στην "Ημέρα της γης" - Τετάρτη 22 Απριλίου

Στην "Ημέρα της γης", την Τετάρτη 22 Απριλίου, συμμετέχει το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS.

Η συμμετοχή έγκειται σε μια από τις παρακάτω δράσεις: