Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για 2 μήνες στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παλλήνης

Σε πρόσληψη συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών προχωρά ο Δήμος Παλλήνης.

Η προκήρυξη αφορά:
  • Κλάδος ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων δεκαέξι (16) άτομα
  • Κλάδος ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων δεκαπέντε (15) άτομα
  • Κλάδου ΔΕ Μαγείρων τρία (3) άτομα
  • Κλάδου ΥΕ16 Προσωπικό Καθαριότητας έξι (6) άτομα


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως,
εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών που αρχίζει από 28/8/2011 μέχρι και 2/9/2011, από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης, να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις ενδιαφέροντος στο Δήμο Παλλήνης (Φειδιππίδου 22 Β) και ειδικότερα στη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου.