Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδρίαση 30 & 31/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019.

Η πρώτη συνεδρίαση στις 19:00 με μοναδικό θέμα την:

  • Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού και Λογαριασμού Διαχείρισης (Απολογισμού) 31ης Δεκεμβρίου 2018 Δήμου Παλλήνης.

Η δεύτερη συνεδρίαση στις 20:30 με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 12ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης έργων για ένταξη του Δήμου Παλλήνης και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΟΤΑ- Α΄ Βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» 2014-2020.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης έργων για ένταξη του Δήμου Παλλήνης και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 16 του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 - 2020, για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης δικτύων αποχέτευσης.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμπληρωματικής κατανομής πιστώσεων έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης) στις Σχολικές Επιτροπές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές Εσόδων από Δημοτικό Φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της συνεργασίας του Δήμου με την εταιρία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» για το έτος 2020.
7. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ‘ αρίθμ. 080/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την τιμή μονάδας αποζημίωσης.
8. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ΄αριθμ. 141/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τους ιδιοκτήτες ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (75% π.σ.) και ΜΗΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (25% π.σ) ιδιοκτήτες του με κτηματογραφικά στοιχεία 041555 στο Ο.Τ. 706 οικόπεδο στη περιοχή «ΚΕΝΤΡΟ» Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
10. Λήψη απόφασης περί κοπής 2 ατόμων ελιάς στην Ελ. Βενιζέλου 11, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
11. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην οδό Καζαντζάκη, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
12. Λήψη απόφασης περί κοπής φυτών στην οδό Πυθαγόρα 10, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
13. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην οδό Γαργηττού, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
14. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην οδό Ξενοφώντα, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
15. Λήψη απόφασης περί κοπής 1 ατόμου κυπαρισσιού στην οδό Καμβουνίων 11-13, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
16. Λήψη απόφασης περί κοπής 5 δέντρων στην οδό Κνωσσού, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
17. Λήψη απόφασης περί κοπής 1 ατόμου πεύκου στην οδό Αιόλου 81, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
18. Λήψη απόφασης περί κοπής 1 ατόμου ψευτοπιπεριάς στην οδό Κρανιάς 35, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Παλλήνης στη διοργάνωση “Bravo sustainability Awards”