Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδρίαση 29η/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 10/12/2019 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2020


2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Ο.Π.Δ. έτους 2020 Δήμου Παλλήνης