Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Δήμος Παλλήνης - Ανοιχτή συζήτηση με τους κατοίκους (Κάντζα, Αγίος Νικολάος, Εργατικές κατοικίες 1 & 2)

Ο Δήμος Παλλήνης ΚΑΛΕΙ τους κατοίκους των περιοχών Κάντζας - Αγίου Νικολάου, Εργατικών κατοικιών 1 & 2, στην ανοιχτή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00, στο Κ.Ε.Ε.Τ (πρώην αποθήκες Καμπά), για ενημέρωση και συζήτηση στα θέματα:

1) Κυκλοφοριακή μελέτη Κάντζας, Αγίου Νικολάου, Εργατικών Κατοικιών
2) Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας
3) Πολεοδόμηση κτήματος Καμπά
4) Αποχέτευση