Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδρίαση 25η & 26η/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018.

Η δεύτερη συνεδρίαση που σύμφωνα με την πρόσκληση ξεκινά στις 20:30 (πράγμα αμφίβολο) αφορά την ψήφιση του Προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Παλλήνης.

Η πρώτη συνεδρίαση που ξεκινά σύμφωνα με την πρόσκληση στις 19:00 (επίσης πράγμα αμφίβολο), έχει τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης της μελέτης: «Σύνταξη και Συμπλήρωση
Κτηματολογικών Διαγραμμάτων για πράξεις αναλογισμού στο πλαίσιο Κατασκευής
Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχής Παλλήνης για ένταξη στο ΕΣΠΑ», για το ρέμα
Λεονταρίου.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας
Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ
2016-2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και έγκριση 1ΟΥ
Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου με αρ. μελ 8/2016.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων
Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ».

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης πεζών επί της
οδού Αφανών Ηρώων Δήμου Παλλήνης.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης κατανομής πιστώσεων έτους 2018 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταλογισμού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από
προνοιακό επίδομα σε βάρος του Γ.Β. του Ι.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταλογισμού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
από προνοιακό επίδομα σε βάρος του Φ.Π. του Χ.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταλογισμού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από
προνοιακό επίδομα σε βάρος του Κ.Π. του Σ.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατάργησης Οικογενειακών Τάφων στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Παλλήνης.