Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

Ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης "Π.Ε.3 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΛΟΦΟΣ" της Δ.Ε Παλλήνης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Χαλκίδας

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 282/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση της Πολεοδομικής μελέτης «Π.Ε.3 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΛΟΦΟΣ της Δ.Ε Παλλήνης Δήμου Παλλήνης και Επικύρωση καθορισμού Οριογραμμών ρέματος Χαλκίδας» στο Δημοτικό κατάστημα (ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ - Γραφείο 9 τηλ. 2106604649) για 15 εργάσιμες ημέρες ήτοι από ΔΕΥΤΕΡΑ 05-11-2018 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-11-2018 ( ώρες κοινού 9 .00 π.μ. έως 1μ.μ.)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να λάβουν γνώση και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.