Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση 15η/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τετάρτη 04/07/2017 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατάταξης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α/2017).
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των παραδοτέων της υπηρεσίας: «Αποτύπωση αναγκών συντήρησης αναβάθμισης και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Παλλήνης», που ενσωματώθηκαν στη μελέτη 07/2018 με τίτλο: «Συντηρήσεις αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της υπ΄ αριθμ. 20/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλλήνης, αναφορικά με την εκδίκαση ενστάσεων της μελέτης «τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στα Ο.Τ. 16, 21, 22 στη Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Παλλήνης.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας κατασκευής του έργου με τίτλο: "Συντηρήσεις αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης".

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 06/2018 μελέτης και διενέργειας του έργου τίτλο: «Ανάπλαση Τριγώνου Κάντζας» του Δήμου Παλλήνης
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης για λόγους δημοσίας υγείας στην περιοχή Δέση», με αριθμό μελέτης 14/2017.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου διενέργειας για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού».
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης της Τοπικής Οικονομίας» αρ.μελέτης 46/2017.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας τήρησης μητρώου ιατρικών πράξεων και νοσηλείας αδέσποτων ζώων» αρ. μελέτης 49/2017.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: "Καθαρισμός των κτιρίων των Δημοτικών Καταστημάτων και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων".
13. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ, αρ. μελ. 32/2016.
14. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 04/2016.
15. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ”, αρ. μελ. 03/2016.
16. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης υψομετρικής μελέτης τμήματος της οδού Ομήρου στην Κάντζα.
17. Λήψη απόφασης περί λύσης της υπ΄αριθμ. 3298/12.03.2009 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ του πρώην Δήμου Παλλήνης και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο: «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES».
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
20. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 185/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
21. Λήψη απόφασης περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών–λογιστών και αναπληρωτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 για την Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
22. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
23. Λήψη απόφασης περί διαγραφής διπλής χρέωσης, που πρόεκυψε μετά την αλλαγή στοιχείων οφειλέτη.
24. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρηματικoύ καταλόγου εισφοράς σε χρήμα της ιδιοκτησίας και επαναβεβαίωση της, στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ-ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε.
25. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα, παρελθόντων οικονομικών ετών της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.
26. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο όνομα ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
27. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΕΡΑΣΜΙΑ.
28. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
29. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ENVIROPLAN Α.Ε.
30. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Γραμματικόπουλο Θεόδωρο.
31. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ–ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τιμητικής παραχώρησης οικογενειακού τάφου στην κυρία Μαργαρίτα ΙΩΑΝΝΟΥ.
33. Λήψη απόφασης περί κατάργησης Οικογενειακού Τάφου μετά από αίτηση στο Δημοτικό Κοιμητήριο Δ.Ε. Παλλήνης.
34. Λήψη απόφασης περί επανεξέτασης, κατόπιν αιτήματος κατοίκων της υπ΄ άριθμ. 81/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κοπής ενός ατόμου πεύκου επί οδοστρώματος της οδού Ηρακλέους, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
35. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής τριών (3) δέντρων στην οδό Αχιλλέα 23, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
36. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής τεσσάρων (4) ατόμων λεύκας στην οδό Παλλάδος Αθηνάς 24, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
37. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων στον κ.Τσούκα Αντώνιο.