Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Στο τελικό στάδιο η αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης - Έγκριση χρηματοδότησης 55.337.333 € - Έπεται η δημοπράτηση του έργου

Το σημαντικότερο έργο για την πόλη μας, ένας διαχρονικός και καθολικός στόχος, η κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων για το σύνολο των περιοχών του Δήμου Παλλήνης μπήκε την Τρίτη 26 Ιουνίου στο τελικό στάδιο.

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1042 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 55.337.333,00€.
(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ)

Τα συγκεκριμένο κονδύλι, που ήταν ήδη εξασφαλισμένο από το Δήμο Παλλήνης για το σκοπό αυτό πριν την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ, εγγυάται την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου με αντίστοιχη απαλλαγή των κατοίκων από αυτό το κόστος. Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού σταδίου, τα εμπλεκόμενα μέρη προχωρούν άμεσα στη δημοπράτηση του έργου για τον ορισμό αναδόχου κατασκευής.

Ο Δήμος Παλλήνης από το Νοέμβριο του 2016 όταν αποφασίστηκε οριστικά ότι ο τελικός αποδέκτης των λυμάτων του συνόλου του Δήμου μας να είναι το ΚΕΛ Ψυττάλειας, εργάστηκε με σοβαρότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα και σε αγαστή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, για την επίσπευση του στόχου κατασκευής της Αποχέτευσης.

Έτσι, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε τις οριστικές μελέτες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος Δικτύου της Αποχέτευσης Λυμάτων ολόκληρου του Δήμου Παλλήνης.

Κορυφαίο και ιστορικό γεγονός, που επισφράγισε τα παραπάνω, ήταν η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης μεταξύ του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθανάσιου Ζούτσου και του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ κ. Γιάννη Μπενίση, την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018. Η εξασφάλιση αυτής της συνεργασίας αποτελεί την εγγύηση για την σύντομη και τεχνικά άρτια εκτέλεση ενός έργου τέτοιου μεγέθους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: