Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στο Σταυρό

Ο Δήμαρχος Παλλήνης καλεί τους κατοίκους της γειτονιάς του Σταυρού της Δ.Ε Γέρακα σε δημόσια διαβούλευση, με θέμα την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης.

Κατά την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης στη Γειτονιά ΣΤΑΥΡΟΣ, του Γέρακα διαπιστώθηκε ότι κατά την εφαρμογή της Κυκλοφοριακής Μελέτης στη ΔΕ Γέρακα που έχει εγκριθεί με την υπ’αρίθμ. 27/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρακα, παρατηρήθηκαν προβλήματα οφειλόμενα στο γεγονός, ότι στα 14 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την εκπόνησή της, ο πληθυσμός της περιοχής καθώς και η κίνηση στους δρόμους της γειτονιάς έχουν πολλαπλασιαστεί.

Μετά από αιτήματα και επισημάνσεις δημοτών μας, υπήρξε προσπάθεια βελτίωσης με τροποποιήσεις, οι οποίες μετά την έγκριση τους από το δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να εγκριθούν και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να εφαρμοστούν.

Πιστεύοντας ότι η κυκλοφοριακή μελέτη θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκτιμούμε ότι μέσα από τον δημοκρατικό διάλογο και την σύνθεση απόψεων, να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος Παλλήνης, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο να γίνει δημόσια διαβούλευση για το θέμα, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση τυχόν προβλημάτων και υποβολή προτάσεων για την επίλυση τους.

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται φορείς και Δημότες προκειμένου να υποβάλλουν τις απόψεις τους εγγράφως:
  1. Στο πρωτόκολλο του Δήμου,
  2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@pallini.gr (με την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ),
Για την εξυπηρέτηση της ως άνω διαβούλευσης θα αναρτηθούν τα σχέδια της αρχικής κυκλοφοριακής μελέτης και των τροποποιήσεων της στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, στο τμήμα κυκλοφοριακών έργων, για χρονικό διάστημα 40 ημερών, αρχόμενου από την 23η Μαϊου 2018 και έως 2 Ιουλίου 2018 (διάστημα κατά το οποίο θα υποβάλλονται και οι απόψεις).