Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση 3η/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης περί αποκατάστασης ιδιοκτησίας λόγω ρυμοτόμησης από την πράξη εφαρμογής της Π.Ε. "ΣΤΑΥΡΟΣ" Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισόδου–εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της δημοτικής οδού Θεσσαλίας και Ελαιώνων 51, στη θέση Νέο Πηγάδι στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα και τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης στη συμβολή των οδών Αλοννήσου και Ανάφης, στην οδό Ιπποκράτους, στην οδό Κριεζή, στην οδό Παπαφλέσσα, κ.α.

6. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα και τοποθέτησης σήμανσης στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Υψηλάντη, Φωτήλα, Κυκλάδων , 25ης Μαρτίου κλπ.
7. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψη εγγραφών της 406/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψη εγγραφών της 407/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 110/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης».
11. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
12. Λήψη απόφασης σχετικά με το άρθρο 67 του Ν.4483/2017 με τίτλο καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις.
13. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων 36873/2007 Β΄1364 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των παιδότοπων άρθρο 10 «Διαδικασία ελέγχων κυρώσεις».
14. Λήψη απόφασης περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2946/2001.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αποδοχών αυτοδίκαιης αργίας ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής 50% οφειλών ύδρευσης, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ, σε εφαρμογή της υπ αριθμ.8/2017 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
17. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ.
18. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ.
19. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΛΥΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ.
20. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΞΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟ.
21. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
22. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.
23. Λήψη απόφασης περί επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος εις βάρος της δικαιούχου Τ. Α. του Γ.
24. Λήψη απόφασης περί επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος εις βάρος της δικαιούχου Δ. Χ. του Π.
25. Λήψη απόφασης περί κοπής 2 κυπαρισσιών στην οδό Αυγδαμίου με Πεισιστράτους, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
26. Λήψη απόφασης περί κοπής 3 ατόμων βραχιχύτωνα στην οδό Βηλαρά, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις υπηρεσίες νεκροταφείου με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές για το έτος 2018.
28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.