Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

2,2 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τα σχολεία του Δήμου Παλλήνης

Ολοκληρώθηκε ο Α’ κύκλος ανακύκλωσης συσκευών στα σχολεία του Δήμου Παλλήνης!
2,2 tn ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από 36 σχολεία


Ο Δήμος Παλλήνης, στο πλαίσιο του Σχολικού Μαραθωνίου Ανακύκλωσης 2017-2018 και της Δημοτικής Πλατφόρμας Ευαισθητοποίησης και Επιβράβευσης Πολιτών Followgreen, συνεχίζει το πρόγραμμα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε και την FREE- RECYCLE.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε ο Α’ κύκλος ανακύκλωσης συσκευών που πραγματοποιήθηκε με κυλιόμενο πρόγραμμα εβδομάδων σε 36 σχολεία των 4 ομάδων.

Ειδικοί κάδοι παρέμειναν σε κάθε σχολείο για 2 εβδομάδες και θα επανέλθουν στο σχολείο για άλλες 2 φορές μέσα στην σχολική χρονιά που διανύουμε, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί για τα συμμετέχοντα σχολεία.

Συνολικά συλλέχθηκαν 2,2 tn ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ποσότητα που καταδεικνύει το μέγεθος της ευαισθητοποίησης των παιδιών, τη μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών αλλά και την πολύτιμη βοήθεια των γονιών.

Στη Δημοτική πλατφόρμα www.followgreen.gr/pallini και στην ειδική σελίδα ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν τις επιδόσεις των σχολείων τους και να κάνουν δωρεά πόντων για την ενίσχυση του σχολείου τους.

Και δεν ξεχνάμε γιατί ανακυκλώνω τις ηλεκτρικές συσκευές μου:
1. Για να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον από ουσίες που περιέχουν οι συσκευές
2. Για να αξιοποιούνται τα υλικά των συσκευών και να μειώνονται οι ανάγκες εξόρυξης
3. Για να μην σπαταλάται ενέργεια για να παράγουμε κάτι από την αρχή και επιβαρύνεται το περιβάλλον με αέρια του θερμοκηπίου και τοξικές ουσίες
4. Για να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών
5. Για να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού, βασισμένο στην κοινωνική συνείδηση και το ενδιαφέρον για την κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές