Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ανοιχτή εκπαίδευση των δημοτών για βασική υποστήριξη της ζωής ΚΑΡΠΑ

Το Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Παλλήνης σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), διοργανώνει: «Ανοιχτή εκπαίδευση των δημοτών για βασική υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες και βασική υποστήριξη της ζωής και αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά», το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2016, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης Φειδιππίδου 25Α στην πλατεία Ελευθερίας.

Καλούνται όλοι γονείς, εκπαιδευτικοί, προπονητές αθλητικών σωματείων, φυσιοθεραπευτές και όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτου επαγγελματικής ιδιότητας.

Η εκπαίδευση των πολιτών πραγματοποιείται από τους εξειδικευμένους επιστήμονες-διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ και αφορά τη βασική υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες και παιδιά καθώς και την αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά.

Η εξάσκηση των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες στο έδαφος, σε συνθήκες εξομοίωσης πραγματικού περιστατικού με τη χρήση προπλασμάτων (κούκλες) φυσικών διαστάσεων, ενώ η εκπαίδευση γίνεται σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο πολιτη ξεχωριστά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανοιχτή εκπαίδευση του κοινού στη βασική υποστήριξη στη ζωή σε ενήλικες και παιδιά, και η δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα διάσωσης της ζωής

Πληροφορίες
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας: Τηλ.: 231-2031604-605-606-610
Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης Τηλ: 2106668888