Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

Πρόσκληση σε παραγωγούς από το Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης ετοιμάζεται για μία ακόμη διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, την 8η κατά σειρά.

Η δράση παρέμβασης στο καταναλωτικό κίνημα με την διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες ξεκίνησε με προοπτική να προστατέψει το οικογενειακό εισόδημα και να στηρίξει τους κατά τόπους παραγωγούς.

Αυτό είναι το πλαίσιο που συνεχίζουμε να υλοποιούμε την δράση. Καλούμε τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με γνώμονα την ποιότητα και το χαμηλό κόστος για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr μέχρι και το Σάββατο 31/8/2013 θα μπορούν οι παραγωγοί να δημιουργήσουν λογαριασμό και να καταχωρήσουν την προσφορά τους ( τιμή, ποσότητα, διαθεσιμότητα, χαρακτηριστικά προϊόντος) αλλά και να δουν τις προσφορές άλλων παραγωγών.

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς για τα παρακάτω:

1. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται όλα τα πιστοποιητικά παραγωγής, συσκευασίας και προέλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε προϊόν.
2. Οι παραγωγοί που επιλέγονται υποχρεούται την ημέρα της διανομής να αναρτούν σε ευκρινές σημείο τις τιμές των προϊόντων, τα πιστοποιητικά καθώς και το ειδικό φορολογικό καθεστώς (όπου απαιτείται).
3. Το 2% των παραγγελιών θα διατίθεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Παλλήνης (για προϊόντα, συσκευασίες κτλ.)

Ο Δήμος Παλλήνης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφορών θα επιλέξει τις συμφερότερες προσφορές για τους καταναλωτές με σκοπό να προγραμματίσει μια δράση μαζικής διανομής .

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με FAX στο 210 6612965