Τρίτη 15 Μαΐου 2012

Παραίτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης του Γιώργου Μπουλμπασάκου, στα πλαίσια προεκλογικής δέσμευσης

Γιώργος Μπουλμπασάκος
Με μια λιτή δήλωση ο Γιώργος Μπουλμπασάκος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραίτησή του, υλοποιώντας προεκλογική δέσμευση της παράταξης στην οποία ηγήθηκε (ΔΗΜ.Ο.Σ.) και σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση μια έδρας θα έπρεπε να υπάρξει εναλλαγή στα πρόσωπα.

Αν και η πρόθεση της ΔΗΜ.Ο.Σ. ήταν η εναλλαγή να αφορά πρόσωπα από όλες της Δημοτικές Ενότητες αυτό δεν είναι δυνατό επειδή η έδρα κερδήθηκε στο Γέρακα. Ετσι τη θέση του Γιώργου Μπουλμπασάκου καταλαμβάνει η κα Νούτσου Βασιλική.

Νούτσου βασιλική
Η Ανακοίνωση της ΔΗΜ.Ο.Σ.:

«Η εναλλαγή στα όργανα της διοίκησης αποτελεί προγραμματικού χαρακτήρα επιλογή των μελών της Δημοτικής Οικολογικής Συνεργασίας (ΔΗΜ.Ο.Σ.) και ως εκ τούτου η δημοκρατική μου συνείδηση μου επιβάλλει να υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης και να ζητήσω την αντικατάστασή μου όπως ορίζει ο νόμος».

Σύμφωνα με την ΔΗΜ.Ο.Σ. η κα Νούτσου θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα χρόνο και στη συνέχεια τη θέση της θα καταλάβει ο κ. Παναγιώτης Καλδής.