Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Δήμος Παλλήνης - Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής 2020-2021» και με βάση την ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α στις 16/07/2020, τα οριστικά αποτελέσματα για τις αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν στις 20/08/2020, η δε ενεργοποίηση των VOUCHER θα γίνει έως 02/09/2020.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και ο δικός μας προγραμματισμός έχει μετατεθεί χρονικά , λόγω του γεγονότος ότι πολλοί γονείς που έχουν υποβάλει αίτηση μέσω του Δήμου πιθανόν να έχουν υποβάλλει αίτηση και μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α. με καταληκτική ημερομηνία την 5η Αυγούστου 2020.

Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα για το Δήμο Παλλήνης θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις .
Ο πρώτος πίνακας αποτελεσμάτων θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 και θα αφορά την τοποθέτηση βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς .
Ο δεύτερος και τελικός πίνακας αποτελεσμάτων θα ανακοινωθεί αρχές Σεπτεμβρίου αφού ολοκληρωθούν και οι εγγραφές των δικαιούχων του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής 2020-2021»


Θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (pallIini.gr) και στα τηλέφωνα του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας 2106604633-2106604670 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισήμανση:
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά πρέπει να φυλάσσονται για να προσκομισθούν εφόσον ζητηθούν. Με ηλεκτρονικό μήνυμα έχει σταλεί σε όλους τους γονείς ο οριστικός αριθμός πρωτοκόλλου με τον οποίο θα αναζητήσουν τη δομή στην οποία θα φοιτήσει το παιδί τους όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ