Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Συνεδρίαση 24η/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τετάρτη 30/10/2019, και ώρα 19:00, στο επί της οδού Ιθάκης 12 στον Γέρακα Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας ΓΕΡΑΚΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 10ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Παλλήνης.
3. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 & άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
4. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010 και άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
5. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010 και άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
6. Λήψη Απόφαση για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού –Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης» (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006).
7. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.

8. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Α’-βάθμιου Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου Δήμου Παλλήνης.
9. Συζήτηση επί του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 33274/23-10-2019 εγγράφου του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης.
10. Λήψη απόφασης περί σύνταξης συμβολαίου για δέκα (10) θέσεις στάθμευσης στο 7ο Δημοτικό Σχολείο – 7ο Νηπιαγωγείο στην Π.Ε. 4 - Άνω Μπαλάνα - Δ.Ε. Παλλήνης στο Ο.Τ. 4051.
11. Λήψη απόφασης για απόφασης του Δ.Σ. για αποζημίωση επικειμένων περιοχής Π.Ε. 4 - Άνω Μπαλάνα της Δ.Ε Παλλήνης, φερόμενων ιδιοκτητών Χαρίτσο Γεώργιο, Κωνσταντινίδη Ειρήνη και Χαρίτσου Ειρήνη.
12. Λήψη απόφασης για απόφασης του Δ.Σ. για αποζημίωση επικειμένων περιοχής Π.Ε. 4 - Άνω Μπαλάνα της Δ.Ε. Παλλήνης, φερόμενων ιδιοκτητών Σακκά Αγγελική του Γεωργίου, Πυργιώτη Γεώργιο του Στυλιανού, Καμιναρά Ιωάννη του Ανδρέα, Καμιναρά Σωκράτη του Ανδρέα, Καμιναρά Ανδρέα του Ιωάννη και Παπαπέτρου Πηνελόπη του Ιωάννη.
13. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για αποζημίωση επικειμένων περιοχής «Κέντρο,Τομέας 4» στη περιοχή Γέρακας του Δήμου Παλλήνης, φερόμενων ιδιοκτητών Κωτσόπουλου Βασίλειου και Ποδαράς Μαρίας με Κ.Α. 041538 του Ο.Τ. 708.
14. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού Δικαιωμάτων Σύνδεσης με το δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων (αρ. μελέτης 07/2018).
15. Λήψη απόφασης περί αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα «FOOD SHIFT 2030» στο πλαίσιο ΗORIZON 2020.
16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή άχρηστων υλικών και αντικειμένων σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφο 6 του Ν. 3463/2006.
17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για απόσυρση άχρηστων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφο 6 του Ν. 3463/2006.
18. Λήψη απόφασης για τη δέσμευση οικονομικών πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα και τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 10ου Νηπιαγωγείου γέρακα Δήμου Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης περί εξυπηρέτησης του άξονα της λεωφόρου Μεσογείων τις νυχτερινές ώρες από την γραμμή EXPRESS X95 του Αεροδρομίου.
20. Λήψη απόφασης περί δράσεων Ανακύκλωσης – Επαναχρησιμοποίησης – Πρόληψης για τους πολίτες Παλλήνης.
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προγραμματισμού δράσεων για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Μαθητών –Εκπαιδευτικών –Γονέων στο Δήμο Παλλήνης.
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Πρόληψης Προαγωγής της Υγείας– Υγεία για όλους».
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποστήριξης-συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «ΜΤΒ Γέρακας 2019 Vol.2» με τον Δήμο Παλλήνης.
24. Λήψη απόφασης περί καταλογισμού σε υπόχρεο αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος.
25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας δέντρων επί της οδού Τρικάλων στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέρακα και οδού Αττικής.
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός πεύκου επί της οδού Δυοβουνιώτη (αδιέξοδο), της Κοινότητας Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας δύο (2) ατόμων πεύκων στην οδό Αμφιλοχίας 15, της Κοινότητας Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός (1) ξερού κυπαρρισοειδούς στην οδό Θάσου με αρ. 9, της Κοινότητας Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός (1) ατόμου λεύκας στην οδό Κλεισθένους, με αρ. 176-178 της Κοινότητας Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός (1) ατόμου πεύκου στην οδό Μενεξέδων 25, της Κοινότητας Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ή μη ενός (1) πεύκου στην οδό Δυοβουνιώτη, της Κοινότητας Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ή μη ενός (1) ατόμου μουριάς στην οδό Ναυαρίνου με Μαυρομιχάλη, της Κοινότητας Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ή μη ενός (1) ατόμου πεύκου στην οδό Αγαμέμνωνος, της Κοινότητας Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
34. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ή μη κοπής πεύκου στην οδό Ιπποκράτους 14, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.