Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

Συνεδρίαση 18η/2019, Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 18/7/2019 και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2019.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης οικοπέδου (Ο.Τ. 4051 Π.Ε. Άνω Μπαλάνα) προς ΚΤυΠ Α.Ε. για την προσωρινή μετεγκατάσταση του 7ου Δημοτικού και 7ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης για ένταξη του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων άθλησης, υποστηρικτικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Ε. Παλλήνης στο πλαίσιο
του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 30292/19-04-209 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε.ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και αριθ. μελ. 05/2016.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες Δ.Ε. Γέρακα».
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2018’ με αρ. μελ 02/2018.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Παλλήνης».
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με αρ. μελ 8/2016.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ΟΥ Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με αρ. μελ. 8/2016.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κυκλοφοριακού Κόμβου Έβρου-Τρικάλων», αρ. μελ. 16/2018.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής 3ου Παραδοτέου της Υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Παλλήνης».
14. Λήψη απόφασης για τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ρύθμισης οφειλών.
16. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής, ως ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν εις βάρος της υπόχρεου, Π. Α. του Σ.
17. Λήψη απόφασης για κοπή 6 ευκαλύπτων επί της οδού Μίληση στην περιοχή Άνω Μπαλάνα της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
18. Λήψη απόφασης για κοπή 12 μικρών δένδρων στην συμβολή των οδών Έβρου και Τρικάλων στην Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων επί της οδού Μίληση στην περιοχή Άνω Μπαλάνα της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης και πέριξ του Ο.Τ. 4051 για την κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.
20. Λήψη απόφασης για την προσωρινή μεταστέγαση των 7ου Νηπιαγωγείου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης λόγω πλημμύρας της 19ης Ιουνίου 2019.
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ για το έργο «Ανάπλαση Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων 2017 Δ.Ε. Γέρακα».