Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

Συνεδριάσεις 10,11,12/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Τριπλή θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης την Πέμπτη 11/04/2019 με ώρα έναρξης 18:00. 

Θέματα:
  • Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού και Λογαριασμού Διαχείρισης (Απολογισμού) 31ης Δεκεμβρίου 2015 Δήμου Παλλήνης.
  • Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού και Λογαριασμού Διαχείρισης (Απολογισμού) 31ης Δεκεμβρίου 2016 Δήμου Παλλήνης.  
  • Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού και Λογαριασμού Διαχείρισης (Απολογισμού) 31ης Δεκεμβρίου 2017 Δήμου Παλλήνης.