Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση 16η/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 24/7/2018 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 5ου Α.Π.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι & ΙΙ».
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», με αρ.μελ. 07/2017.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος για το έργο: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», με αρ.μελ. 07/2017
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΧΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ” με αριθ. Μελ. 04/2016.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ» , Αρ. Μελ. 32/2016.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης της μελέτης “Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 2 – Τμήματος περιοχής Νότιας Εδρας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης».
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατάταξης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4479/17.
10. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης και τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων & ανταλλακτικών κάδων» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ), βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.
11. Λήψη απόφασης για παροχή σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της Περιφέρειας Αττικής.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στο κτίριο EMPORIUM PLAZA στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Ανθούσας επί της Λ.Ντραφίου και της Λ. Ανθούσας και επί της οδού Μυτιλήνης
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης επί των οδών Πετμεζά, Εθνικής Αντιστάσεως, Αιτωλίας και Κοιμήσεως Θεοτόκου της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σήμανσης του Ποδηλατοδρόμου της Δ.Ε. Γέρακα και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης κώνων για την απαγόρευση στάθμευσης.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης καθρέπτη οδικής ασφάλειας στη συμβολή των οδών Αγίων Αναργύρων και Αλαμάνας στη Δ.Ε. Παλλήνης.
17. Λήψη απόφασης για υποβολή στοιχείων κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του καθαρισμού των κτιρίων των Δημοτικών Καταστημάτων και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων από τον ανάδοχο BIOPRO INTERNATIONAL E.E. καθαρισμοί κτιρίων.
19. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση από το Δήμο Παλλήνης στεγάστρων στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών για διαφημιστική εκμετάλλευση και καθορισμός των εν λόγω στάσεων.
20. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατασκευής του έργου με τίτλο: "Κατασκευή τοιχίου περίφραξης στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Γέρακα".
21. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης με ίδια μέσα, καθορισμός του αντικειμένου των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσδιορισμός της διάρκειας και της περιοχής, εντός της οποίας αυτές παρέχονται
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Β΄ δόσης έτους 2018, τακτικής επιχορήγησης, ποσού 250.000,00 € προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: "Φύλαξη Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Δημοτικών Κτιρίων".
25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων για το έτος 2018 του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. με την επωνυμία: ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων για το έτος 2018 του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΧΑΡΑ (Κ.Ε.Α.)
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων για το έτος 2018 του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ».
28. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος της δικαιούχου, Β. Ε. του Γ.
29. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος της δικαιούχου, Θ. Φ. του Π.
30. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος της Π.Ν. του Α.
31. Λήψη απόφασης περί κατάργησης Οικογενειακού Τάφου που βρίσκεται στον τομέα 24 αριθμός 236 του κοιμητηρίου Παλλήνης στο Δήμο Παλλήνης.
32. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο της Παλλήνης, για τον θανούντα ΡΟΥΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ετών 11 στο όνομα ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.
33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής φυτών στην οδό Δαιδάλου 10, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
34. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου στην οδό Γέρακα 42, και καθαρισμός οικοπεδικής έκτασης σε όμορη ιδιοκτησία, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.