Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση 23η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρίθμ. 13/2017 μελέτης του έργου: ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ” αρ. μελ. 13/2017 και έγκριση του τρόπου διενέργειας.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις, Αναβαθμίσεις και Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης» αρ. μελ.08-2017 και έγκριση του τρόπου διενέργειας.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ανοιγόμενου στεγάστρο για ενεργειακή και αντιανεμική προστασία στο κολυμβητήριο Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ.09-2017 και έγκριση του τρόπου διενέργειας.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Β’ ανάρτησης Κτηματολογικών πινάκων και Κτηματολογικών διαγραμμάτων της μελέτης: ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Π.Ε.1-Καραούζι, Π.Ε8-Παπαχωράφι, Π.Ε.9-Μάριζα & Π.Ε.13-Νέα Παλλήνη» της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Α΄ δόσης της τακτικής επιχορήγησης έτους 2017 ποσού 250.000,00 € προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Χαρών.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανατροπής της υπ΄αριθμ. 1111/15-09-2017 (ΑΔΑ 6980ΩΞΚ-ΑΓΗ) ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.
11. Λήψη απόφασης για έγκριση Επικαιροποιημένου Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα για το Υποέργο(2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001835.
12. Λήψη απόφασης για τη στέγαση και λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παλλήνης εντός του χώρου των Δημοτικών Ιατρείων Παλλήνης.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της δημοτικής οδού παράπλευρη λεωφόρο Περιφερειακής Υμηττού στη Δ.Ε. Παλλήνης.
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΝΤΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ (ΛΥΡΑ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την κατάργηση του οικογενειακού τάφου Νο.1028 στο Διάδρομο 40 και αρ. μνήματος 1, που βρίσκεται στο κοιμητήριο Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης.
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κλαδέματος ενός (1) πεύκου, εκφυόμενου παραπλεύρως της οδού Φυγαλείας, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός (1) ξερού κυπαρισσιού, εκφυόμενου επί του πεζοδρομίου της οδού Αριστοφάνους στην προέκταση της οδού Μπάλσα της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης.