Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση 24η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Παλλήνης, κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΔΑΠ με την υπ΄ αριθμ. 16310/27-09-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ και της υπ΄ αριθμ. 10/19-10-2017 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής».
4. Λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Γέρακα, κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΔΑΠ με την υπ΄ αριθμ. 16310/27-09-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ και της υπ΄ αριθμ. 11/19-10-2017 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής».

5. Λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Ανθούσας, κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΔΑΠ με την υπ΄ αριθμ. 16310/27-09-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ».
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α΄ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271ΕΟΚ.
7. Λήψη απόφασης περί εκδίκασης ενστάσεων της Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ» τμήματος της Π.Ε1 της Δ. Ε. Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ. 12/2017 μελέτης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και του τρόπου διενέργειας.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου και Τακτοποιητικού – Τελικού Α.Π.Ε. για το έργο: “Ανακατασκευή αύλειου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα” με αριθ. Μελ. 32/2016.
10. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της αριθ. 299/2017 (ΑΔΑ 75ΒΗΩΞΚ–ΞΤΦ) Απόφασης του Δ.Σ σχετικά με τη “Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ OΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ” με αριθ.μελ 04/2016».
11. Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας για την ιδιοκτησία της κας Βασιλικής χήρας Ιωάννη Μητρόπουλου, το γένος Παναγιώτη και Ευανθίας Τσέλου, στην περιοχή Αγίου Νικολάου του Δήμου Παλλήνης.
12. Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας για την ιδιοκτησία των κ. κ. ΡΟΖΑΣ ΓΚΙΚΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ και ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΟΤΡΩΖΟΥ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, στην περιοχή Αγίου Νικολάου του Δήμου Παλλήνης.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα και τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης στις οδούς Κανάρη, Κριεζώτου και Μανιακίου.
14. Λήψη απόφασης περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.
15. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
16. Λήψη απόφασης για διόρθωση απογραφής έναρξης (1.1.2011) λόγω προκυπτουσών διαφορών από μεταγενέστερο έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ.
17. Λήψη απόφασης για διόρθωση λαθών στο οικονομολογιστικό σύστημα και προκυπτουσών διαφορών στην απόδοση του ΦΠΑ ύδρευσης ύστερα από επανέλεγχο.
18. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του Δ. Κ. του Μ.
19. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος της Σ.Μ. του Γ.
20. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος της Χ.Ι. του Ε.
21. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του Α.Δ. του Ν.
22. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΦΛΩΡΑ.
23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΓΑΛΑΝΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ.
24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΓΑΛΑΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΗΛΙΑ.
26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Ορφέως 23, στην περιοχή της Κάντζας, της Δ.Ε. Παλλήνης.
28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας δύο ξερών δέντρων στο πεζοδρόμιο της οδού Νικηταρά 37, στην περιοχή του Σταυρού της Δ.Ε. Γέρακα.
29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού κυπαρρισοειδούς στο πεζοδρόμιο της οδού Σεφέρη με αρ. 4, στην περιοχή της Μπαλάνας, της Δ.Ε. Γέρακα.
30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου με αρ.68, της Δ.Ε. Παλλήνης.
31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρου στην οδό Αιδηψού 30 της Δ.Ε. Ανθούσας.
32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής εννέα ατόμων λέυλαντ στην οδό Ηρακλέους 32 και Ήβης, της Δ.Ε. Γέρακα.
33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού κυπαρρισοειδούς στο πεζοδρόμιο της οδού Κριεζή με αρ. 65, στην περιοχή του Σταυρού, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.