Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Πέμπτη 15/10/2015, και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1.Ενημέρωση του συμβουλίου και των κατοίκων της Ανθούσας για θέματα που άπτονται της καθημερινότητας:
α) Σχέδιο πόλης
β) Κάδοι σκουπιδιών – καπάκια αυτών
γ) Επούλωση λακκουβών
δ) Παιδικές χαρές
ε) Δημοτικός φωτισμός
στ) Καθαρισμός με μηχανοκίνητη σκούπα, πλύσιμο στάσεων.
ζ) Στελέχωση κοινοτικού καταστήματος με ένα άτομο, ώστε σε περίπτωση απουσίας της υπαλλήλου να λειτουργεί και να μην παραμένει κλειστό.

2. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση των πλακών πεζοδρομίου έμπροσθεν του ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ επί της οδού Λεωφ. Ανθούσης 210 και τοποθέτηση κολωνακίων.

3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του οικοπέδου πίσω από το Γυμνάσιο, στο Γυμνάσιο προκειμένου να χρησιμοποιείται ως χώρος αθλοπαιδιών και προαυλισμού των μαθητών.

4. Λήψη απόφασης για παρέμβαση στον κόμβο επί της Λεωφ. Σύρου & Ατλαντίδος (γεφυράκι Τριγώνου) με οδοσήμανση, διαχωριστική λωρίδα (νησίδα), διαγράμιση.