Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Προκήρυξη πρόσληψης 42 ατόμων για 8 μήνες από το Δήμο Παλλήνης

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 8 μηνών, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης.

Με την πρόσληψη των 42 ατόμων πρόκειται να καλυφθούν οι εξής θέσεις:

Δείτε: