Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Όλο το ιστορικό της υπόθεσης του κτήματος Καμπά (από την Εφημερίδα ΝΕΟΛΟΓΟΣ)

Με αφορμή την έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα (Αριθμός Φύλλου 288/2 Νοεμβρίου 2011) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) στη θέση Κτήμα Καμπά της Κάντζας Δήμου Παλλήνης, ο «Ν» με συνοπτικό τρόπο, παρουσιάζει το ιστορικό αυτής της πολύχρονης υπόθεσης όπως έχει αναδειχθεί μέσω των σελίδων του από το 2006, παρέχοντας μάλιστα κατά διαστήματα πρωτογενή ενημέρωση με τα αποκλειστικά ρεπορτάζ του.
 • Η «πόρτα» για την τύχη του Κτήματος Καμπά «άνοιξε» χωρίς καμία αμφιβολία το 1998 με την ομόφωνη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, περί τροποποίησης του Γ.Π.Σ Παλλήνης και ανάδειξη της περιοχής των 319 στρεμμάτων (318.732 τ.μ.) σε πολεοδομικό κέντρο. Δηλαδή, αντί άλλης επιλογής που θα διασφάλιζε χαρακτήρα αγροτικής γης (αμπελώνες) η πρόταση-γνωμοδότηση του Δ.Σ. ήταν τροποποίηση του Γ.Π.Σ. κατά το μέρος που αφορούσε το Κτήμα Καμπά. Ακολούθησε η απόφαση του ΣτΕ (2675/2001) με την οποία ακυρώθηκε η τροποποίηση. Έτσι ως και σήμερα, η περιοχή παραμένει εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης, εντός όμως Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) με χρήση Κ1 . 

 • Ένα ακόμη κομβικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να είναι σε γνώση του αναγνώστη –ώστε να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και κυρίως έναντι όσων όψιμα, σήμερα ζητάνε …. αμπελώνες και άλλα συναφή για το Κτήμα Καμπά- το γεγονός, ότι το υπ’ αριθμ. 5547/18-6-2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και το συνημμένο σε αυτό, με αρ. 5/2002 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος, αποφαίνεται, δίκην πορίσματος, ότι «το Κτήμα Καμπά δεν αποτελεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας…» (!!!) 
 • Τον Νοέμβριο του 2006 υποβάλλεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2563/19-1-2007 αίτηση του φορέα ίδρυσης και διαχείρισης Π.Ο.Α.Π.Δ. ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
 • Τον Ιούλιο 2007 επί Δημοτικής Αρχής Σπ. Κωνσταντά, εκπρόσωποι της REDS A.E. (Σ. Καλλιτσάντσης, Γ. Μωραίτης και μελετητές) παρουσιάζουν στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, την μορφή και το χαρακτήρα της επένδυσης. 
 • Τον Οκτώβριο 2007 συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής και μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση, η έγκριση Σ.Μ.Π.Ε. για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών/Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) τριτογενούς Τομέα στη Θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης. Εισηγητής από πλευράς Νομαρχίας ο αντινομάρχης κ. Χ. Δαμάσκος. Παρών στην συζήτηση και ο γενικός διευθυντής της REDS κ. Γιάννης Μωραΐτης, ο οποίος αναφέρθηκε σε γενικές στο προγραμματιζόμενο έργο και απάντησε σε ερωτήσεις των Συμβούλων. Το Ν.Σ. αναβάλλει για εύθετο χρόνο τη λήψη απόφασης-γνωμοδότησης. 
 • Τον Νοέμβριο 2007 το Νομαρχιακό Συμβούλιο συζητάει την αίτηση της REDS και ομόφωνα γνωμοδοτεί αρνητικά. Μεταξύ των επιχειρημάτων που αναπτύσσονται στο σκεπτικό της απόφασης και το εξής: «Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις και ερωτηματικά για το αν οι δραστηριότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν είναι παραγωγικές προκειμένου το εν λόγω έργο να εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο των Π.Ο.Α.Π.Δ.» 
 • Τον Ιούλιο 2009 συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης και κατά πλειοψηφία (12 ΝΑΙ, 3 ΟΧΙ, 2 λευκά και 4 απόντες) ψηφίζει το «Μνημόνιο έκφρασης απόψεων και θέσεων μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της εταιρείας REDS», το οποίο και αποστέλλεται στον Οργανισμό Αθήνας, ώστε να αποτελέσει αφετηρία και βάση της γνωμοδότησής του προς το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ. Πρόκειται για το γνωστό Μνημόνιο των εννέα σημείων, στα οποία αποτυπώνεται το πλαίσιο της συμφωνίας και συνεργασίας των δύο πλευρών. Επισήμανση: η εν λόγω συνεδρίαση άρχισε και ολοκληρώθηκε ενώπιον - δυστυχώς - μικρότερου αριθμού πολιτών απ’ ότι εκείνη του Ιουλίου 2007. Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα σημαδιακή για το μέλλον της επένδυσης στο Κτήμα Καμπά, ας προσμετρηθεί αυτή η παράμετρος σε μια σειρά άλλων προκειμένου να εξαχθούν αξιολογικά συμπεράσματα. 
 • Τον Σεπτέμβριο 2009, η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας γνωμοδοτεί (υπ΄. αριθμ. 1/συν 24/16-9-20009) προς το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ υπέρ της έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. επικαλούμενη στην σχετική απόφασή της, το Μνημόνιο μεταξύ Δήμου Παλλήνης και REDS. 
 • Τον Φεβρουάριο 2011 με έγγραφό της η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ προωθεί προς υπογραφή στην υπουργό, σχέδιο προεδρικού διατάγματος με το οποίο επικυρώνεται η Σ.Μ.Π.Ε. 
 • Στις 2 Νοεμβρίου 2011, στο ΦΕΚ με αριθμ. φύλλου 288 (τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων) δημοσιεύεται το διάταγμα έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) και χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων περιοχής που βρίσκεται στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης. 
Οι Ζώνες Προστασίας & η Πολεοδομική μελέτη της Π.Ο.Α.Π.Δ.

Δεδομένου ότι το προεδρικό διάταγμα για την Σ.Μ.Π.Ε. ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος της 1ης φάσης του έργου, επικεντρώνουμε την προσοχή του αναγνώστη σε ορισμένα σημεία που περιέχονται σ΄ αυτό και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τις οριζόμενες από το ΦΕΚ Ζώνες Προστασίας και τα όσα μνημονεύονται στην ενότητα «Πολεοδομική Ενότητα της Π.Ο.Α.Π.Δ.»

Δύο οι οριζόμενες από το ΦΕΚ Ζώνες Προστασίας.

Η 1η αφορά το διατηρητέο Εργοστάσιο Οινοποιίας Καμπά –τα όρια της οποίας έχουν προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ. 9424/27.02.2004 απόφασης της υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ. Εντός της ζώνης αυτής ισχύουν οι όροι, οι περιορισμοί δόμησης καθώς και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.
Η 2η αφορά το Σταθμό Κάντζας του Αττικού Σιδηροδρόμου. Η σχετική απόφαση του υπ. Πολιτισμού, εκδόθηκε το 1996 και αναφέρεται στον «Χαρακτηρισμό ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης τα κτίρια των Σταθμών του Αττικού Σιδηροδρόμου με ζώνης προστασίας τους, τα 15 μέτρα περιμετρικά από τον καθένα.»

Σημειώνεται ότι οι όροι και περιορισμοί δόμησης για τις παραπάνω δύο Ζώνες Προστασίας είναι οι ίδιοι με τους όρους των άλλων δύο ιστορικών διατηρητέων μνημείων της Παλλήνης, το Παλαιό Σταθμαρχείο Περιστεριώνα και το πρώην Τάννες.

Η Πολεοδομική Μελέτη Σύμφωνα με το ΦΕΚ:

Η Πολεοδομική Οργάνωση της έκτασης της Π.Ο.Α.Π.Δ. διακρίνεται σε κοινόχρηστους-κοινωφελείς χώρους και στις ακόλουθες τρεις ζώνες:
α. στη Ζώνη Προστασίας Ι
β. στη Ζώνη Προστασίας ΙΙ
γ. στη Ζώνη Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε όλη την υπόλοιπη έκταση της Π.Ο.Α.Π.Δ., αφαιρούμενης της έκτασης των Ζωνών Προστασίας Ι και ΙΙ, καθώς και της έκτασης των κοινόχρηστων- κοινωφελών χώρων.

Η έκταση των κοινόχρηστων- κοινωφελών χώρων ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής έκτασης της Π.Ο.Α.Π.Δ. Αυτοί οι κοινόχρηστοι- κοινωφελείς χώροι βρίσκονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στις περιοχές κατοικίας και εκπαίδευσης που γειτνιάζουν με την Π.Ο.Α.Π.Δ.. Τμήμα των κοινόχρηστων- κοινωφελών χώρων, έκτασης τουλάχιστον 25 στρεμμάτων, καθορίζεται ως οικολογικός αμπελώνας. Ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) της Ζώνης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6 επί του συνόλου της έκτασης της Ζώνης αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια εντός της Ζώνης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ορίζεται σε 90.000 τ.μ.. Η επεξεργασία των ακαθάρτων λυμάτων γίνεται σε υπόγεια εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος εξυπηρετεί και τον οικισμό των εργατικών πολυκατοικιών που βρίσκεται επί της οδού Λεονταρίου, βορειοδυτικά της περιοχής της Π.Ο.Α.Π.Δ.

Εντός της Ζώνης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της Π.Ο.Α.Π.Δ. επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις γης του τριτογενούς τομέα:

 • γραφεία, 
 • τράπεζες, 
 • ασφάλειες, 
 • διοίκηση, 
 • εμπορικά καταστήματα, 
 • εστιατόρια, 
 • αναψυκτήρια, 
 • χώροι συνάθροισης κοινού, 
 • πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, 
 • επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, 
 • κτίρια- γήπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων, 
 • εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακών κέντρων.