Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008

Ο στρατηγός Άνεμος και παρτενέρ το πυρ

Φίλοι και φίλες,

Tις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει όλοι θεατές σ’ ένα μονόπρακτο έργο που τον κύριο ρόλο διαδραματίζει ο στρατηγός «Άνεμος» και παρτενέρ το «πυρ» . Εδώ δε υπάρχει η γυνή, υπάρχει όμως ευτυχώς η θάλασσα ως ανάχωμα στη δράση του πυρός!
Δυστυχώς γίνομαι κυνικός αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Κανένα από τα αρμόδια όργανα και μηχανισμούς της πολιτείας δε μπορεί να εφαρμόσει επαρκείς μεθόδους πρόληψης και αδυνατεί αντιμετωπίσει το αυτονόητο, να καταστείλει δηλαδή τις πυρκαγιές που μας απειλούν.
Πέρυσι όλοι ζήσαμε την καταστροφή της Πάρνηθας, της Πεντέλης, του Πάνειου όρους και φέτος με θλίψη βλέπουμε να εξελίσσεται το ίδιο σκηνικό από πολύ νωρίς. Οι πυρκαγιές στον Υμηττό, στις Αφίδνες, στον Κάλαμο και στη Σταμάτα έρχονται να μας αποδείξουν την αδυναμία , για να μην πούμε ανικανότητα των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η Νομαρχία μας. Τέλος φθινοπώρου και αρχές του χειμώνα συνεκλίθει η επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στην οποία συμμετέχω εκ του νόμου, αλλά δεν κλίθηκα ποτέ. Την Παρασκευή 27-6-2008 η ίδια επιτροπή συνεδρίασε υπό του Νομάρχη χωρίς να κλιθώ και να παραστώ στη συνεδρίαση. Η παραπάνω τακτική μου δίνει το δικαίωμα να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι κάποιοι ενοχλούνται από τη συμμετοχή μου και λειτουργούν με την αντίληψη «το κράτος είμαι εγώ», προσπαθώντας να φιμώσουν και να αποκλίσουν την αντιπολίτευση.
Δηλώνω λοιπόν ότι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης δεν ταυτίζεται με το κράτος, και μάλιστα με ένα παράλυτο κράτος που ολιγωρεί και καμία υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών δε λειτουργεί παρουσιάζοντας εικόνα τριτοκοσμικής χώρας! Σας θυμίζω ότι το περασμένο καλοκαίρι σε Πανελλαδικό επίπεδο είχαμε περίπου 100 νεκρούς από τις πυρκαγιές και σε άλλες κοινωνίες θα είχαν παραιτηθεί όχι μόνο υπουργοί, αλλά οι ίδια η κυβέρνηση! Στην Ελλάδα οι κυβερνόντες δήλωναν κομπορρημονώντας ότι όλα λειτούργησαν άψογα και αποτελεσματικά, ας μη φανταστούμε πως αντιλαμβάνονται την ανεπαρκή λειτουργία των αρχών.
Ο υπεύθυνος του πυροσβεστικού σώματος Αττικής στην προτελευταία συνεδρίαση σου Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας δήλωσε με ικανοποίηση ότι πέρσι όλα πήγαν καλά, του απαντώ λοιπόν με τα ίδια λόγια ότι αν συνεχίσουμε έτσι σε τρία χρόνια θα τα έχουμε κάψει όλα και θα κοιμόμαστε ήσυχοι.

Φίλοι και φίλες η ανοργανωσιά, ο αυτοσχεδιασμός και η εικόνα διάλυσης που παρουσιάζεται στην πράξη δεν τιμά κανέναν και ιδιαίτερα τον Κο Νομάρχη ο οποίος ηγείται πολιτικά του νομού και των υπηρεσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως ούτε η παρουσία του είναι αισθητή, ούτε οι υφιστάμενοι του τον λαμβάνουν υπόψη . Δρουν χωρίς συντεταγμένη στρατηγική και αυτοσχεδιάζουν. Καταγγέλλω όλα αυτά γιατί νιώθω υποχρεωμένος να σας ενημερώσω και να δραστηριοποιηθούμε μαζί για να σώσουμε το φυσικό πλούτο που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας και δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Το πιο σημαντικό είναι να δραστηριοποιηθούμε τώρα που είναι αρχές καλοκαιριού και όχι στο τέλος που πολλοί θα βολεύονταν από μια αρνητική αποτίμηση. Σκοπός είναι να έχουμε ένα ανώδυνο καλοκαίρι και ας το καρπωθεί πολιτικά όποιος θέλει. Αυτό που έχει σημασία για τη δική μας παράταξη είναι να σώσουμε το περιβάλλον που ζούμε όλοι μας.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008

Μια ιστορική απόφαση για το Γέρακα

ΑΠΟΣΠΑΣΙΜΑ Από το πρακτικό της 27- 05-2008 συνεδρίασης του ΔΗΜΟTlΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 098/2008 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατασκευής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΟΜΑΔΑ Α'2008» (αρ. μελ. 05/08). ΓΕΡΑΚΑΣ και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Απριλίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ΓΕΡΑΚΑ μετά την υπ' αριθμ. 09/23-05-2008 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Σ/λους σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21.­ Παρόντες 1. Στεφανάκης Εμμανουήλ 2. Τριγάζη ΜαρΙα 3. Μήλας Kωνlνoς 4. Αβαρκιώτης Φώrιoς 5. Πυργιώτης Αλέξανδρος 6. ΜαζΙτσος Φώτιος 7. Τσιλ!μου Ελένη β. Σαραντlνός Kωνlνoς 9. Λεστάκης Ιωάννης 10 Καρράς Δημήτριος 11 Χειλά Καλλιόπη 12 Δρούγκας Σταύρος 13 Καραβίας Σάββας 14 Βελιώτης Δημήτριος 15 Καρκούλιας Δημήτριος 16 Μελισσά - Κόλλια Βασιλική 17 Βάμβουκας Χαράλαμπος 18 Αγγελής Παναγιώτης 19 Πσναγόπουλος Ευάγγελος 20 Βίτσιος Αριστείδης (Άρης) 21 Διαμάντης Θωμάς Κληθείς παρίσταται και ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Σ/λιου εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε: Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. συνέταξε την υπ' σριθμ. 05/08 μελέτη έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ AΚAΘAΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ­ΟΜΑΔΑ Α'2008», προϋπολογισμού 1.250.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2008 και την οποία υπέβαλε προς έγκριση με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2788/21-05- 2008 έγγραφό της. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «περί Δημοσίων έργων και συναφών θεμάτων», των εις εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.Δ. 609/85 «περί κατασκευής Δημοσίων έργων» και Π.Δ. 171/87, του Ν. 2229/94 που τροποποιεί και συμπληρώνει τον Ν. 1418/84 του Ν. 2940/01. Η επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου προτείνεται να γίνει κατόπιν διενέργειας «ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/04, καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση που φαίνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα
1) Εγκρίνει την μελέτη και την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΟΜΑΔΑ Α'2008» (αρ. μελ. 05/08), προϋπολογισμού 1.250.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. 2) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «περί Δημοσίων έργων και συναφών θεμάτων», των εις εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.Δ. 609/85 «περί κατασκευής Δημοσίων έργων» Και Π.Δ. 171/87, του Ν. 2229/94 που τροποποιεί και συμπληρώνει τον Ν. 1418/84, του Ν. 2940/01, και η επιλογή αναδόχου κατόπιν διενέργειας «Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/04. 3) Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000.000 € σε βάρος του ΚΑ 25-7312.0017 προϋπολογισμού χρήσης 2008. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 098/2008.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Σάββατο 12 Απριλίου 2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γέρακα - Συγκέντρωση 5η - ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

Με τη μικρότερη συμμετοχή δημοτών στη συγκέντρωση που αφορούσε το Κέντρο του Γέρακα, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας.

Η σημερινή συμμετοχή ήταν απογοητευτική για μια τόσο μεγάλη γειτονιά όπως το Κέντρο. Κατ' άλλους έφταιξε η μέρα και ώρα, κατ΄ άλλους η ελλειπής ενημέρωση των κατοίκων.

Στη δημερινή συγκέντρωση τα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν ήταν:
 • Η διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και οι χρήσεις της
 • Αποχέτευση ακαθάρτων
 • Κυκλοφοριακό
 • Αποχέτευση ομβρίων
 • Πάρκο Αγίου Δημητρίου-Νεκροταφείου
 • Δημοτικός Φωτισμός
 • ΚΑΠΗ

Παρασκευή 11 Απριλίου 2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γέρακα - Συγκέντρωση 4η - ΣΤΑΥΡΟΣ

Εγινε στις 10/4 και η τέταρτη συγκέντρωση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας στη γειτονιά του Σταυρού, με σημαντική συμμετοχή κατοίκων (ίσως παραπλήσια με αυτή της Δέσης).

Αξιοοσημείωτη ήταν η πληθώρα των κατοίκων που ζήτησαν να πάρουν το λόγο καθώς και οι εμπεριστατομένες απόψεις.

Τα ζητήματα που ετέθησαν (πάντα με τη συχνότητα επανάληψης) ήταν:

 • Βοθρολύματα στους δρόμους
 • Αποχέτευση ακαθάρτων
 • Χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων
 • Αδέσποτα
 • Χώρος κεραίας - απόκτηση και εκμετάλλευση από το Δήμο
 • Πλατεία - Παιδικές χαρές - περισσότερο πράσινο
 • Ανακύκλωση

Τετάρτη 9 Απριλίου 2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γέρακα - Συγκέντρωση 3η - ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ I & II

Ολοκληρώθηκε και η 3η συγκέντρωση στο χώρο του 2ου Γυμνασίου που αφορούσε τις γειτονιές Γαργηττού Ι & ΙΙ. Δυστυχώς δεν είχε την αναμενόμενη συμμετοχή σε σχέση με το μέγεθος των δύο γειτονιών.

Ακούστηκαν αρκετές ενδιαφέρουσες απόψεις αρκετές εκ των οποίων δεν είχαν να κανούν με λακούβες και προσωπικά προβλήματα.

Η παρακάτω ιεράρχηση των θεμάτων είναι ανάλογα με τη συχνότητα που ακούστηκαν:
 • Πράσινο (πλατείες - πάρκο)
 • Σχολεία (προγραμματισμός για έγκαιρη αντιμετώπιση της αύξησης των μαθητών)
 • Αποχέτευση ομβρίων
 • Αποχέτευση ακαθάρτων
 • Συγκοινωνία (πρόβλημα από τροποποιήσεις δρομολογίων)
 • Σταθμός μετρό επί της Γέρακα (Αττική οδός)
 • Κυκλοφοριακός φόρτος Ξενοφώντος

Τα σχόλια δικά σας

Τρίτη 8 Απριλίου 2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γέρακα - Συγκέντρωση 2η - ΜΠΑΛΑΝΑ

Με τη συμμετοχή πάνω από 100 κατοίκων έγινε σήμερα η 2η συγκέντρωση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, στη Μπαλάνα.

Τα ζητήματα που έθεσαν οι κάτοικοι ήταν αρκετά. Η ιεράρχηση που κάνω παρακάτω είναι άναλογα με τη συχνότητα που ετέθησαν.
 • Σχολεία (Ετέθη το ζήτημα της κατασκευής Δημοτικού στο άμεσο μέλλον αλλά και η μελλοντική κατασκευή Γυμνασίου & Λυκείου. Ετέθη επίσης ζήτημα κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού)
 • Αποχέτευση Ομβρίων Υδατων (Εντονα ετέθη το ζήτημα των ομβρίων υδάτων για αρκετούς δρόμους)
 • Αποχέτευση Ακαθάρτων
 • Ενταξη στο Σχέδιο
 • Πλατείες - Παιδικές χαρές - Πράσινο
 • Αθλητικό κέντρο σε συνδυασμό με την απομάκρυνση του Ιππικού Ομίλου
 • Συγκοινωνία (Το ζήτημα ετέθη αντιφατικά. Κάποιοι επέμεναν ότι πρέπει να πυκνώσουν τα υπάρχοντα δρομολόγια και κάποιοι ότι ίσως και να κοπούν)
 • Επίσης ετέθησαν και αρκετά ζητήματα καθημερινότητας (φωτισμός, λακούβες, λύματα στους δρόμους, κάδοι).

Σημειώνω πως η συγκεκριμένη ανάρτηση όπως και η προηγούμενη, αλλά και οι επόμενες στόχο έχουν να καταδείξουν τα προβλήματα που οι κάτοικοι μας θέτουν στις ανοιχτές συγκεντρώσεις. Για το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα θα υπάρξει επόμενη ανάρτηση μετά το πέρας της διαδικασίας.

Δευτέρα 7 Απριλίου 2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γέρακα - Συγκέντρωση 1η - ΔΕΣΗ

Με τη μαζικότατη συμμετοχή των κατοικών πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη από τις ανοιχτές συγκεντρώσεις που διοργανώνει ο Δήμος προκειμένου να συζητηθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από τη Δέση, αυτή την πολύπαθη γειτονιά της πόλης μας. Η απόφαση να ξεκινήσουν οι συγκεντρώσεις από τη Δέση δεν ήταν τυχαία. Θέλαμε με το τρόπο αυτό να δείξουμε πως για μας δεν υπάρχουν ξεχασμένες γειτονιές, πως κατανοούμε τα προβλήματα της περιοχής και πως έχουμε τη διάθεση να τα λύσουμε.

Στη συγκεντρωση συμμετείχαν περίπου 150 κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι με πληθώρα τοποθετήσεων κατέδειξαν τα προβλήματα.
 • Ενταξη στο σχέδιο πόλης
 • Συγκοινωνία
 • Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
 • Υδροδότηση - ηλεκτροτοδότηση
 • Διαφύλαξη του υπάρχοντος πρασίνου
 • Προστασία κοινόχρηστων χώρων από επίδοξους καταπατητές

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος εισαγωγικά είπε "θέλουμε να πάψετε να αισθάνεστε ξεχασμένοι" φράση που σηματοδοτεί την απαρχή επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων.

Σημαντικότερο όμως όλως είναι πως για πρώτη φορά ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο απευθύνονται οργανωμένα στους κατοίκους, όχι σε προεκλογική περίοδο, και τους ζητούν τη γνώμη τους. Ενα αίσθημα ικανοποίησης ήταν διάχυτο παντού αφού απ' όλους άκουγες "αυτό έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πριν".

Θα μου επιτρέψετε κλείνοντας τη μικρή μου αναφορά να πω πως πολιτικά αισθάνομαι δικαιωμένος γιατί μετά από πολλά χρόνια αγώνων, επιτέλους εφαρμόζουμε στο Γέρακα θεσμούς άμεσης Δημοκρατίας.

Οι συγκεντρώσεις συνεχίζονται. Διαβάστε στη σχετική ανάρτηση το υπόλοιπο πρόγραμμα και συμμετάσχετε. Τέλος παρακαλώ σε αυτή την ανάρτηση τα όποια σχόλια να αφορούν τη συγκέντρωση της Δέσης.

Προτάσεις επί του Επιχειρησιακού προγράμματος κάντε στην προηγούμενη ανάρτηση.

Τετάρτη 2 Απριλίου 2008

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Γέρακα 2007-2010

Πέρα από το http://www.newtime.gr/ που ανέβασα το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας, το ανεβάζω και εδώ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σχολιασμού και κυρίως κατάθεσης προτάσεων. Εχει ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και στόχος μας είναι να πούν την άποψή τους όσο περοσσότεροι κάτοικοι γίνεται. Για τό λόγο αυτό θα διοργανωθούν ανοιχτές συγκεντρώσεις όπου θα κληθούν οι κάτοικοι να διατυπώσουν τις προτάσεις τους, να πουν πως θέλουν τη γειτονιά τους, το Δήμο τους. Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων έχει ως εξής:
 • Δευτέρα 07/04/2008 και ώρα 18:00 στον Ξενώνα «ΑΡΗΤΗ» στη Δέση.
 • Τρίτη 08/04/2008 και ώρα 18:00 στο 5ο Νηπιαγωγείο (οδός Σούτσου) και αφορά τη γειτονιά της Μπαλάνας.
 • Τετάρτη 09/04/2008 και ώρα 18:00 στο 2ο Γυμνάσιο (οδός Αριστογείτωνα και Ανακρέοντα) και αφορά τις γειτονιές Γραγηττού Ι & ΙΙ.
 • Πέμπτη 10/04/2008 και ώρα 18:00 στο 1ο Γυμνάσιο (οδός Αγίας Λαύρας) και αφορά τη γειτονιά του Σταυρού.
 • Σάββατο 12/04/2008 και ώρα 11:00 στο Δημαρχείο και αφορά τη γειτονιά του Κέντρου.

Οσες προτάσεις κατατεθούν εδώ δεσμεύομαι ότι θα προωθηθούν καταλλήλως.